Podnikatelský plán

150 

Praktický návod určený pro začínající podnikatele. Obsahuje podrobný postup, jak sepsat stěžejní dokument vašeho podnikání, který prověří realizovatelnost vašeho podnikatelského nápadu – podnikatelský plán.

Kategorie:

e-bookem Podnikatelský plán se vám nemůže stát, že byste něco důležitého ve svém plánu opomněli. Na 21 stranách je vysvětlen obsah kapitol, které by v podnikatelském plánu neměly v žádném případě chybět.

 

 1. Podstata podnikatelského plánu
 2. Autor podnikatelského plánu
 3. Důležitost podnikatelského plánu
 4. Adresát podnikatelského plánu
 5. Zásady vypracování podnikatelského plánu
 6. Osnova podnikatelského plánu
  • Základní informace
  • Historie podniku
  • Podnikatelský koncept – nabízené výrobky (služby)
  • Tok aktivit
  • Prostorové zajištění činnosti
  • Stroje a jiné vybavení
  • Potřeba pracovníků
  • Pracovní prostředí (bezpečnost práce, ekologie)
  • Marketing
  • Zákazníci
  • Dodavatelé
  • Harmonogram realizace
  • Finanční plán